فراخوان جشنواره

مقدمه
جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت «کرمان»، با نگاهی فراگیر به واژۀ «مقاومت» به‌عنوانِ مفهومی برآمده از فرهنگ ملت‌ها، و با چشم‌اندازی فراتر از همۀ مرزهای جغرافیایی، از همۀ شاعرانی که به این مفهوم باور دارند، برای حضور در جشنواره دعوت می‌کند. خاستگاه جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت، شهر کرمان، جهان‌شهرِ مقاومت و هنر ایرانی، و دیار شهید بزرگ مقاومت؛ سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی است که نامش ماندگار و راهش جاودان است.
موضوعات جشنواره
 • ظلم‌ستیزی
 • عدالت ‌طلبی
 • آزادی‌خواهی
 • استکبارستیزی
 • چهره‌های مقاومت در جهان
بخش‌های جشنواره
 1. شعر فارسی سنّتی
 2. شعر فارسی نو
 3. شعر عربی سنّتی
 4. شعر عربی نو
 5. شعر انگلیسی
شرایط و مقررات جشنواره
 • شرکت در این جشنواره هیچ‌گونه محدودیتی ندارد و برای همۀ شاعران آزاد است.
 • هر شاعر می‌تواند با حداقل ۳ و حداکثر ۵ قطعه شعر در جشنواره شرکت کند.
 • هر شاعر فقط در یک بخش جشنواره می‌تواند شرکت کند.
 • آثار فرستاده‌شده نباید در جشنوارۀ دیگری برگزیده شده باشد.
 • آثار فرستاده‌شده نباید در کتاب شاعر یا مجموعه‌های گروهی منتشر شده باشد.
 • شركت در جشنواره فقط از طریق سایت جشنواره امکان‌پذیر است.
 • شرکت‌کننده باید آثار خود را در قالب یک فایل Word و همچنین یک فایل Pdf بفرستد. (تفکیک آثار در فایل ارسالی باید مشخص باشد.)
 • حضور شاعران برگزیده در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و حضور نیافتن، به‌منزلۀ انصراف از جشنواره خواهد بود.
 • شاعران برگزیده برای حضور در مراسم پایانی جشنواره، میهمان دبیرخانه خواهند بود.
 • آثار منتخب جشنواره، در قالب کتاب و ویژه‌نامۀ جشنواره منتشر خواهد شد.
هدایا و جوایز جشنواره
(جشنواره در هر بخش، ۳ برگزیده و درمجموع ۱۵ برگزیده خواهد داشت.)
نفرات اول: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۲۰۰ میلیون ریال هدیۀ نقدی
نفرات دوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۱۵۰ میلیون ریال هدیۀ نقدی
نفرات سوم: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و ۱۰۰ میلیون ریال هدیۀ نقدی
همچنین بنابر نظر هیئت داوران، از ۴ شاعر نیز با اهدای لوح تقدیر و ۴۰میلیون ریال هدیۀ نقدی، تقدیر خواهد شد.
تقویم برگزاری جشنواره
انتشار فراخوان سوم خردادماه ۱۴۰۱
مهلت فرستادن آثار ۲۰ مردادماه ۱۴۰۱
برگزاری مراسم پایانی هفتۀ آخر آبان‌ماه ۱۴۰۱

(مراسم پایانی جشنوارۀ جهانی شعر مقاومت، طی سه‌روز در شهر کرمان برگزار خواهد شد و با چند شب شعر عمومی و نشست‌های تخصصی همراه خواهد بود.)